Vi omvandlar hur du kan kommunicera med dina kunder för att rädda liv

Varje sekund räknas vid en särskild händelse för att rädda liv och vår digitala lösning med instant messaging och livechatt funktion ser till att din dialog med din kund är säker, snabb och effektiv för att få dem bort från fara. Vår tipsfunktion ser till att förebygga våldsdåden innan de inträffar.

Senaste studien från Secret Service visar

att digitala lösningar i USA stoppar skolattacker

01.

I-Safety är grundat av

Cecilia Gärding

Statsvetare, etnolog och samordnare för EU- projekt mot terrorism

Cecilia Gärding arbetade för Europeiska Kommissionen 2018-2021 med att förebygga terrorism och våldsbejakande extremism genom det största kortfilmsprojektet mot radikalisering genom EU-projektet "Eurotopia". Hon var chef för projektet i Sverige, Belgien och Italien.


Genom hennes ambassadörskap för en afro-europeisk gemenskap besökte hon under 2015-2018 flertalet städer som hade utsatts för terrordåd och engagemanget växte hos henne att förebygga terrorism och gängkriminalitet samt övriga former av våldsdåd.


Hon har varit talare för brittiska inrikesdepartementet och tyska inrikesdepartementet på poliskonferenser om intern säkerhet i Europa under 2022. Idag är hon utvald till Boot Up Programmet på LEAD i Linköping. 


Det är även ditt och mitt ansvar att förebygga våld och brottslighet"För att stoppa utvecklingen krävs det att flera av samhällets aktörer arbetar för att gemensamt pressa tillbaka den grova brottsligheten."


Citat: Polismyndigheten

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/sprangningar-och-skjutningar/) 2023-10-18

Framtidens skyddssektor är digital


I samhället idag möter vi många utmaningar. Terrordåd, skolattacker, gängkriminalitet och övriga våldsdåd drabbar i ökad takt människor i offentliga miljöer, i skolan men även i människors hem.


Sverige ser också en ökad hotbild och risk för att utsättas för terrordåd. Det är genom informationsutbyte som polisen förebygger många attacker. Men flera tips kommer till aldrig till polisen. Här kan vi göra mer. Det är även vårt ansvar med ledande samhällsfunktioner att se till att våra kunder, elever eller hyresgäster, har en trygg och säker miljö och kan ta sig ut ur situationer vid en särskild händelse med de bästa råd man har vid händelsen för att förebygga mänskligt lidande.


Vi arbetar med en digital innovativ lösning som kan anpassas till redan existerande hemsidor eller där man kan bygga en helt ny applikation för att säkra att ni kan nå er kunder vid en särskild händelse som ovan för att kunna utrymma lokalerna. Med denna teknik kan även kunden nå er för att förvarna om kommande våldsdåd eller ge tips vid oegentligheter under ett besök i era lokaler. 

Exempel på appar som räddar liv idag

För att förebygga skolattacker i USA har skoldistrikt och delstater använt sig av digitala applikationer för att skapa möjligheter för elever att anonymt dela med sig av information vid farhågor om en attack.


"The Safe2Tell system is credited with thwarting many credible attack plans."


- https://www.edweek.org/leadership/more-schools-are-using-anonymous-tip-lines-to-thwart-violence-do-they-work/2018/08

2015 infördes en app mot hatbrott av Londons borgmästare som möjliggjorde att anmälningsbenägenheten ökade med 30%.

För staden London var detta en succé då en studie hade visat att ca 50% av alla hatbrott i staden innan appen inte blev polisanmälda. Det ökade rättsäkerheten och även effektiviserade drastiskt polisens arbete då personer också kunde ge sin geolokalisering vid pågående hatbrottsincidenter:


“Hate Crime remains hugely under-reported and the new app makes it easier for people to report incidents."


- Commander Mak Chishty, Metropolitan Police Service, Hate Crime lead.

Vår lösning:

 I-report 


Genom frivillig anonym eller konfidentiell informationsinhämtning kan du få in avgörande tips för att förebygga våldsdåd, du kan även informera dem direkt hur de ska agera vid en särskild händelse och de kan i sin tur informera och tipsa dig kring viktiga observationer. Denna kommunikationshistorik kan sedan ges till polisen.  Vi erbjuder även en unik digital uppsamlingsplats för att verifiera att personer i en lokal har utrymt den som kan komplettera redan existerande system.  Tillsammans kan vi se till att dina kunder, elever och hyresgäster är säkrare i dina lokaler.

Tekniska funktioner
Anonym/ konfidentiell

rapportering


Genom att erbjuda kunder möjligheten att anonymt rapportera eller genom att registrera sig på appen, kan ni få in betydligt fler tips. Även utomstående som vill förebygga ex en attack som ska ske, kan delge information utan att man pratar  direkt med polisen.


Instant messaging/Live-chatt funktion


Genom att erbjuda direktkontakt och chatt-samtal med dina kunder kan du nå dem vid risk för fara samtidigt. Man kan även nå övrig personal utan att förövare ska bli uppmärksammade på vad ni informerar kunderna om.


Geolokalisering


Kunder som har appen kan därmed geolokaliseras direkt vid fara vilket gör det enklare att beräkna hur många som är i fastigheten vid den givna tidpunkten och hur många som till slut tar sig ut ur en viss situation genom att erbjuda en digital uppsamlingsplats vid utrymning av lokaler.

Feedback från våra samarbetspartners och nätverk


”Inspirerande att få chansen att samarbeta med Cecilia. Akademisk skolad, politisk sakkunnig och med ett starkt entreprenörskap presenterar hon en lösning i tiden för en högaktuell samhällsutmaning.”


Mattias Rosberg, VD och delägare i Adeprimo.


"I-Report har potentialen att bli en digital innovation med en påtaglig positiv inverkan på samhället. I projektet finns också goda möjligheter att omsätta befintlig forskning om digital innovation, värdeskapande och design för att göra I-Report till en så bra och användbar tjänst som möjligt"


Daniel Skog, universitetslektor, Institutionen för Informatik, Swedish Center for Digital Innovation, Umeå Universitet.


Om våldsdåd ska undvikas är det oerhört viktigt att polisen får in iakttagelser från oroliga, och I—report kan fylla en oerhört viktig roll för dem som av olika skäl inte vill kontakta polisen direkt.


― Daniel Jacobson, Polisintendent hos Göteborgspolisen

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar är vi alltid redo att hjälpa dig!

 
 
 
 
unsplash